जीवनाची संध्याकाळ – Old Age quotes in Marathi

जीवनाची संध्याकाळ – Old Age quotes in Marathi

 • मनाची जागा घेण्यासाठी मोठेपणी शहाणपण येते .
 • म्हातारपणासाठी बचत करताना , काही सुखद आठवणी आणि काही अनमोल विचार जरूर साठवून ठेवा
 • तुमच्या आईवडिलांनी तुम्हाला जग दाखवले आणि तुम्ही त्यांच्या उपकारात त्यांना वृद्धाश्रमाचे दार दाखवले.
 • म्हातारपण हा असा एक आजार आहे, ज्यात बरी होण्याची शक्यताच नाही.
 • म्हातारपण एका वाईट वेळी येते.
 • मला आनंद होतो जेव्हा मी वयस्कर दंपतील पाहतो कारण ते पाहून माझा विश्वास वाढतो की खर प्रेम अजून जिवंत आहे.
 • जर आपण ऐंशी वर्षाच्या वयात जन्माला आलो आणि हळू हळू अठरा वर्षाचे झालो,तर जीवन किती आनंदी होईल!!

बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर आधारित जीके प्रश्न आणि उत्तरे 

 • म्हातारपण आपल्या जीवनाचा मुकुट आहे,आपल्या जीवनाच्या नाटकाच शेवटचा अंक
 • म्हातारपण आणि विश्वासघात नेहमी तरुणांना आणि अतिउत्साही लोकांना हरवते.
 • म्हातारपण चे तीन लक्षण – स्मृती हरवणे आणि बाकी दोन मी विसरलो
 • प्रयत्नाशिवाय एकच गोष्ट तुमच्या जवळ येते,ते म्हणजे म्हातारपण.
 • म्हातारपण सफल बनवण्यासाठी तुम्हाला तरुणपणात सुरवात करायला हवी.
 • म्हातारपण आल म्हणून पश्चाताप नका करू, काही  दुर्दवी लोकांच्या ते ही नशिबात नसते
 • वय म्हणजे एक मात्र गम्मत असते , ततुमाला कुणी स्पर्धक नसतो
 • चाळीस तरुणांचे म्हातारपण आहे,पन्नास म्हाताऱ्यांचे तरुणपण आहे.
 • एक माणूस तेवढाच म्हातारा होतो, तेवढा तो स्वतःला म्हातारा समजतो.
 • तुम्ही कधी म्हातारे नाही होत, तुमी म्हातारे होता जेव्हा शिकन बंद करता
 • जेव्हा तुम्ही पर्यायांचा विचार करता तेव्हा पहा म्हातारपण इतकही वाईट नसते.
 • आपण खेळण बंद करतो, जीवनाचा आनंद घेण बंद करतो कारण आपण म्हातारे होत जातो.परंतु खरे हे आहे की आपण खेळणे बंद करतो म्हणून आपण म्हातारे होत जातो.-जॉर्ज बर्नार्ड शॉ
 • म्हातारपणाबाबत चिंता करू नका कारण जेव्हा तुम्ही जर्जर व्हाल तेव्हा तुमच्या काही लक्षात राहणर नाही
 • म्हातारपण फक्त आपल्या आयुष्याचा एक गाथाच आहे आहे.
 • म्हातारपण हे सर्वात त अनपेक्षित आहे जे माणसांबरोबर घडते.
 • वय शरीरावर सुरकुत्या आणू शकते , आत्म्या वर नाही
 • म्हातरपण म्हणजे निर्णय घेण्या इथपथ तरुण पण काय निर्णय घेतला ते मात्र विसरणे
 • मी इतका म्हातारा होत चाललोय की स्वर्गात माझे मित्र विचार करतील की,मी म्हातारा झालोच नाही
 • म्हातारपणाचा फायदा हा आहे की,तुमच्यावर खूप लोक प्रेम करतील.
 • म्हातारपण दररोज मला अशक्त बनवत चाललंय आणि खरतर मी ह्याला खूप घाबरलोय.मला म्हातरापण नकोय .मी दरवेळी तरुण असल्याच्या माला भास होतो आणि मी त्या पद्धतीनेच राहू इच्छितो.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त GK प्रश्न आणि उत्तरे

 • जे लोक उत्कटतेने प्रेम करतात,ते कधी म्हातारे होऊ नाही शकत.ते म्हातारपणाने जग सोडून जातील ही ; परंतु ते मरताना त्यांचे मन तरुण असते.-बेंजामिन फ्रेंकलीन
 • माझ्या साठी म्हातारपण नेहमीच माझ्यापेक्षा दहा वर्षाने मोठे असते.–बर्नार्ड बारूक
 • म्हातारपणाच्या भीती विरुद्धा लढण्यासाठी शरीर,मन आणि हृदय यांना जोडायला हवे आणि त्या साठी व्यायाम,चिंतन आणि प्रेम करायला हवे.–कार्ल वोन बोनस्टेटन
 • जर सुरकुत्या कपाळावर पडत असतील,तर त्यांना आपल्या हृदयात पडू देऊ नका; कारण आत्मा कधी म्हातारा व्हायला नको
 • शिकण्याची प्रेरणा तरुणांना म्हाताऱ्यांपेक्षा वेगळी करते,कारण जेव्हापर्यंत तुम्ही शिकत आहात तोपर्यंत तुम्ही म्हातारे नाही तरुण आहात.-रोजलीन एस
 • म्हातारपण वारसाने जे मिळत परत घेत आणि स्वता कमावेलेल देवून जात
 • मी जितका मोठा होत जातोय तेवढीच कमी मी जगाची काळजी करतो की ते माझ्याबाबतीत काय विचार करत असतील,त्यामुळे मी जितका मोठा होत जातो,तितकाच आनंदी जीवन जगू लागतो.
 • जेव्हा शेवटी तुम्ही सर्व काही जाणता,पण काही करू नाही शकत आणि तरुणपणी तुम्ही सर्व काही करू शकता,तेव्हा बरचास काही जाणत नाही.
 • आपल्या सर्व आनंदी क्षणांना जपून ठेवा,कारण ते म्हातारपणात मखमली उशी बनतात.
 • जे लोक उत्कटतेने प्रेम करतात ते कधी म्हातारे हाऊ नाही शकत,ते म्हातारपणाने मरु शकतात परंतु ते तरुणासारखे मरतात. बेजमिन फ्रेंकलीन
 • वया ने म्हातर व्हा पण आपल्या हृदयाला कधीही वयस्कर होऊ देऊ नका.
 • तुम्ही मोठे होण्यामध्ये मदत नाही करू शकत,परंतु तुम्हाला म्हातारे होण्याची गरज नाही.
 • म्हातारपण इतकेही वाईट नाही की आपल्याला दुःखी करू शकेल,पण म्हातारपण आपली आशा मात्र संपवते.
 • मला वयाशी काही घेणेदेणे नाही.जी लोके मला त्यांचं वय सांगतात ती लोके मूर्ख आहेत.तुम्ही जेवढ मानता तेवढे तुमचं वय .
 • म्हातारा होत चाललेला माणूस पुन्हा एक बालक होत जातो .
 • म्हातारा होणे अनिवार्य आहे, पण शिकणे व मोठे होणे मात्र वैकल्पिक
 •  वयाच्या बाबतीत मनाला काय वाटत हा मोठा प्रश्न आहे,जर तुम्हाला तुमी तरुण आहात  तर तुम्हाला म्हातारपना ने  काही फरक पडणार नाही.
 • सुरकुत्या फक्त तुमचं हास्य कुठ आहे आहे दर्शवतात .
 • म्हातारपण डोंगरावर चढण्यासारखा आहे.एक एक चढ चद्त जाता जितक्या तुम्ही उंचीवर चढता,तितकेच तुमी थकत जाता परंतु  तुमचे दृष्टिकोण व्यापक होत जातो

Leave a Comment