मराठी सुविचार Marathi quotes on life

मराठी सुविचार Marathi quotes on life

 1. सुरवात करायची असेल तर बोलणं थांबवा आणि कृती सूरु करा
 2. तुमचा वेळ मर्यादित आहे, दुसऱ्या कुणाचं जीवन जागून वाया नाका घालवू, फसव्या श्रदांवर वर विसंबून राहू नका
 3. उद्या काय होईल हे सांगता आलं असत तर जीवन एक प्रकारे थांबलं असते, बेरंग झालं।असते.
 4. आयुष्याने आपल्या काय दिल असं पाहिलं तर आपल्या कडे पुरेस असत, काय नाही दिल म्हणून पाहिलंतर  तर किती मिळालं तरी अपूर्ण असते.
 5. जिथं जाल, ज्याला भेटाल त्याच्या शी जिव्हाळा ने वागा. कुणी ही तुमाला भेटल्या नंतर आनंदी व्हायाला हवं
 6. कुठला ही दिवस कसा गेला हे आपल्याला काय मिळालं ह्यावरून ठरवू नका तर , पण आपण काय कष्ट घेतलीत त्यावर ठरवा.
 7. जीवनातली सर्वात मौल्यवान वस्तू लाआपण पाहू किंवा स्पर्श करू नाही शकत तर त्या आपण सहृदय ने अनुभवू शकतो
 8. जीवन जेव्हा अंधाराने भरून आलेले असत तेव्हा आपण जीवनात खरा  प्रकाश कुठं मिळेल ते शोधलं पाहिजे.
 9. जगताना आयुष्यात बरीच संकट येतील, हार पत्करावी लागेल पण  हार समोर घुडघे टेकू नका.
 10. जीवन हे कधीच रास्त,उचित किंवा सर्वाकरता समान नसते, आणि आपल्या बऱ्याच लोककरता हेच योग्य ही असते
 11. जीवनात अश्यक्य असा प्रवास तोच जो आपण सुरूच नाही केलात
 12. जीवनात आपण श्रेष्ठ ,महान गोष्टी करू शकणार नाहीत, पण आपण लहान गोष्टी  प्रेमाने करू शकतो.
 13. जीवनात आपण काही ठरवत असताना जे  अकस्मात पणे, घडत ते म्हणजे जीवन
 14. आपण एकदाच जगतो,पण योग्यप्रकारे जगलात तर एक जीवन पुरेसे आहे
 15. बरेचदा जीवन साधं असत पण आपला मानवज स्वभाव त्याला गुंतागुंतीचा करतो
 16. जीवनात कमाई करता जीवन जगणं सोडू नका.
 17. देवानं बुद्धी दिली, पाय दिलेत, हवं त्या दिशेला आपण जीवन नेऊ शकता.
 18. यश म्हणजे शेवट न्हवे, हार ही निर्णायक नसते, आपण किती धैर्याने आपल्या मार्गावर निरंतर चालू शकतो हे महत्त्व चे
 19. जीवनात यश त्यालाच मिळत जे  त्या करता सदैव आपलं तनमनधन लावतात
 20. आपण जर बारकाईने पहिल् तर एक रात्रीत न मिळविले यश हे खूप उशीर मिळतं
 21. जितकं कठीण, जितके अथक प्रयत्न करू तिरक नशीब साथ देत जाईन.
 22. यशस्वी माणूस होणं महत्वाच आहेच पण मौल्यवान होणं महान
 23. आपण यशचया मार्गावरच आहात जर आपण रात्रंदिवस कष्ट करत आहात आणि आज त्या करता तुमाला मोबदला मिळत नाहीये
 24. जीवन हे पर्वात सारख आहे,, आपल ध्येय हे वाट शोधन असावा, शिखरावर वर पोहचणे न्हवे.
 25. जीवनात तीन गोष्टी- आपलं आरोग्य, आपलं ध्येय नि आपली माणसं.
 26. जीवनात आपण एकाद्या गोष्टीबाबत अतिविचार केलंत तर लक्षात असू द्या ती गोष्ट  तुमाला कधीच मिळणार नाही
 27. आयुश्याभर मेंढ्या सारख जगण्यापेक्षा एक दिवस सिंहा सारख जगा.
 28. आपण करू शकाल असा आत्मविश्वास बाळगा आणि आपण निम्मं जिंकलात च समजा
 29. सोप्या, साध्या गोष्ठी पेक्ष्या बिकट आणि अर्थपूर्ण गोष्ठी जीवनात जास्त समाधान देतात
 30. आपण एकाद्या गोष्टी ला मूर्त रूप देई पर्यंत त्या अश्यक्य वाटतात
 31. आयष्यात एकदा टप्पा गाठणं न्हवे तर प्रत्येक क्षण जगणं म्हणजे जीवम होय.
 32. पुस्तकं वाचा,, थोडयाच दिवसात आनंदी जीवन काय ह्याच रहस्य आपल्याला कळेल
 33. शहाणपण हे सोन्या चांदी पेक्ष्या मौल्यवान असते
 34. सृष्टीत सर्व दूर सौन्दर्य आहे, पण सर्व ते पाहू शकत नाहीत.
 35. जीवनात कसले पश्यताप नसावे, फक्त धडे
 36. दोन प्रकारच्या लोकांना आपण जीवनात भेटतो, एक ज्याने नेहमी मदत केली, दुसरा ज्याने कायम तुमाला खाली खेचलं. तुमी दोन्ही ना धन्यवाद द्या
 37. आपण आपल्याला बदल करत नसू तर आपली प्रगती नहि होणार, म्हणजे आपण खर जग जीवन जगत नाहीत.
 38. नशीब म्हणजे काय? जेव्हा आपल्याला अथक प्रयत्नाना नंतर एक संधी चालूंन येते
 39. मी  हळू चालत असेल ही, पण मी मागे फिरत नाही, आणि जेव्हा मागे चालतो ते फक्त  पुढे लांब उडी घेण्याकरता
 40. जर कुणी ही करू शकत तर तुमी ही करू शकता , आणि कुणी करू शकत नसेल तर तुमी नक्की केलं पाहिजे- जपानी म्हण
 41. प्रेणेने आपल्याला सुरवात करायला मदत करते तर सवयी निरंतर प्रयत्न करायल
 42. आपण आपलं भविष्य बदलवू शकत नाही,पण सवयी बदलू शकतो,आपले विचार बदलू शकतो, आणि ह्या गोष्टी नक्की च आपला भविष घडवतील
 43. दुष्टतटा ही आपल्या मनात आणि हृदयात असते,आपलं खर द्वंद्व तिथं खेळलं गेले पाहिजे.
 44. अडचणी संकट तुमच्या जीवनात तुमाला हरवायला नाही येत तर तुमी हरवून बसलेल्या सामर्थ्य ला जागवयाला येतात.


check at amazon

Leave a Comment