बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर आधारित जीके प्रश्न आणि उत्तरे । GK Qns and Ans on Babasaheb Ambedkar In Marathi

GK Qns and Ans on Babasaheb Ambedkar In Marathi

GK Qns and Ans on Babasaheb Ambedkar In Marathi बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेच्या रचनेमागील मुख्य आधारस्तंभ आहेत. जातीच्या उच्चाटनासाठी ते लढवय्ये …

Read more