प्रेरणादायी छोटे विचार – 101 motivation status Marathi

101 motivation status Marathi

 1. संधीची वाट बघणार्यांना फक्त इतकेच मिळते,जितके प्रयत्न करणारे सोडतील.
 1. मेहनत इतक्या शांततेत करा की,सफलतेचा आवाज सर्वांनाएकू येईल .
 1. तुम्ही तोपर्यंत हरू नाही शकत,जोपर्यंत तुम्ही प्रयत्न करणे सोडून नाही देत.
 1. उडण्यात चुकीचे काही नाही फक्त इतक्या उंचीपर्यंत उडा,जिथून तुम्हाला जमीन दिसेल
 1. जर यश मिळत नसेल तर वाट बदला,कारण की झाडी आपली पाने बदलतात,मूळ नाही.
 1. स्वताला हरलेला समजू नका कोणत्याही परिस्थितित,कारण लोक तुटलेल्या घराच्या वीटा ही नेतात.
 1. नशीब बदलते,जेव्हा हेतू मजबूत असतो,नाहीतर जीवन संपत जाते,नशिबाला दोष देण्यामध्ये
 1. माझ्या आईने मला एक गोष्ट शिकवली,हारायच नाही,हारला हरवायच!
 1. ज्यांच्यात एकटे चालण्याची ताकत असते,त्यांच्या मागे एके दिवशी लाखो लोक असतात.
 1. कायमच ध्यनात ठेवा,सुंदर दिवसांकरिता, वाईट दिवसांशी लढावे लागते.
 1. नशीब आणि दुसऱ्यांना दोष का घ्यायचा ?जेव्हा स्वप्न आपली आहे तर,
 2. प्रयत्न पण आपलेच पाहिजेत ना.
 1. एकट्यानेच लढायचे असते जीवनाची लढाई, कारण की लोक फक्त सल्ले देतात,साथ नाही.
 1. वाट बदलू नका तर,वाट बनवा.चिंता व तणाव दूर करण्यासाठी फक्त एकच उपाय आहे,
 2. डोळे बंद करा आणि सकाळ संध्याकाळी बोला,“कचऱ्यात गेली दुनिया”
 1. जगाचा नियम आहे,जोपर्यंत काम आहे तोपर्यंत तुझे नाव आहे,
 2. नाहीतर दुरूनच सलाम आहे.
 1. पुस्तकांच महत्व आपल्या जागी आहे,सगळ्यांना ते लक्ष्यात राहते,जे लोक आणि वेळ शिकवते.
 1. ए जीवन तुला सलाम, माहीत आहे की,शेवट मृत्यू आहे तरीपण पळतो आहेस तू.
 1. माझ्या हिमतीवर शंका नको घेऊस, मी स्वप्न विणतो,तुटलेल्या धाग्यांना जोडून.
 1. ओळख कफन से नाही होत माझ्या मित्रा, मृत्यदेहाच्या मागे असणाऱ्या गर्दीवरून समजते की माणूस कसा होता ते.
 1. जिथे तुमची कदर नाही, तिथे जाणे बंद करा,मग ते कोणाचे घर असो किंवा कोणाचे मन.
 1. जीवनाला कायम हसून जगा, कारण तुम्हाला नाही माहीत की,अजून किती बाकी आहे ते.
 1. असे ठिकाण पाहिजे की,ज्या दिवशी मी हरू,त्यादिवशी जिंकणार्यापेक्षा माझ्याच हारची चर्चा होईल.
 1. यश मिळवण्यासाठी,शांततेपेक्षा कोणतेही मोठे शस्त्र नाही.
 1. आयुष्य घालवले लोकांनी दुसऱ्यांच्या चुका काढत,तितकाच वेळ जर स्वताला बनवन्यसाठी खर्च केला असता तर,खूप पुढे गेले असते.
 1. गीतेमध्ये स्पष्ट शब्दात लिहले आहे की,कधी निराश नाही व्हायचे,कमजोर तुझा वेळ आहे,तू नाहीस.
 1. सुरवात करण्यासाठी,महान होण्याची गरज नाही.परंतू महान होण्यासाठी,सुरुवात करण्याची गरज आहे.
 1. संयम कडवे आहे,परंतु त्याचे फळ फार गोड.
 1. ठेच तेच लोक खातात,जे वाटेतील दगड बाजूला नाहीत करत.
 1. भीती दुसरीकडे कुठे नाही,ती आपल्या डोक्यात आहे.
 1. माणूस असफल तेव्हा नाही होत,जेव्हा तो हरतो,असफल तेव्हा होतो,जेव्हा तो विचार करतो की,आता मी जिंकू नाही शकत.
 1. संघर्ष माणसाला मजबूत बनवतो,मग तो कितीपण कमजोर असुदेत.
 1. जे यशाला मिळवण्याची इच्छा ठेवतात,ते समुद्रावर पण दगडाने पूल निर्माण करतात.
 1. वेळ वाया घालवू नका निर्णय घेण्यामध्ये की,आपण काय करणार आहे ?,नाहीतर समय निर्णय घेईल की,आपलं काय करायच ते.
 1. तिथे तुफान पण हार मानतात, जिथे माणसे जिद्द वर अडून राहतात.
 1. पुढे जाण्यासाठी,आपण बनवलेल्या वाटेवर चाला.
 1. लोक तुमच्याशी नाहीतर,तुमच्या परिस्थितीशी हात मिळवतात.
 1. एका दिवसात तुम्ही मला काय वाचणार?,मी स्वतःला लिहण्यासाठी खूप वर्ष घालवलेत.
 1. जगण्याचा फक्त हाच अंदाज ठेवा,जो तुम्हाला नाही समजून घेत,त्याला नजरंदाज करा.
 1. सायकल व जीवन तेव्हा सुरळीत चालू शकतील,जेव्हा त्याला चैन असेल.
 1. मजबूत होण्यामध्ये मज्जा तेव्हाच आहे,जेव्हा सारे जग तुमच्या कमजोरीवर टपून बसलेले असेल.
 1. जे लोक आतून मरून जातात,अनेकदा तेच लोक,दुसऱ्यांना जगायला शिकवतात.
 1. आग लावणाऱ्या लोकांना जरा हे सांगा की,वाऱ्याने दिशा बदलली,की तुमचीच राख होईल.
 1. ना मी पडलो,ना ही माझ्या आशाचे मिनार पडले,परंतु काही माणसे मला पाडण्यासाठी स्वतः खूप वेळा पडली.
 1. जीवनाला यशस्वी बनवण्यासाठी,रात्रीशी लढावे लागते.
 1. वेळ आणि नशीबावर कधी घमण्ड नका करू,सकाळ त्यांची व होते, ज्यांना कोणी ध्यानात नाही ठेवत.
 1. जो माणूस आपली केलेली निंदा ऐकतो तो साऱ्या पृथ्वीवर विजय मिळवू शकतो.
 1. माझ्यासोबत बसून वेळ ही रडला एक दिवस म्हणाला मित्रा तू ठीक आहेस, माझाच जरा खराब चालू आहे.
 1. चव जीवनाची घ्या मित्रानो,कोणाच्या विश्वासाची नाही.
 1. अंदाज ताकदेचा लावू शकतो,पण कोणाच्या जिद्देचा अंदाज लावता येत नाही.
 1. लोक पाठीमागे बडबड करत आहेत,वाटत आहे की आपण योगी दिशेने चाललोय.
 1. जीवन पण त्यांनाच अजमावते जे प्रत्येक वाटेवर चालण जाणतात.
 1. वाया घालवू नकोस तुझे बोल कोणासाठीही,फक्त शांत राहून बघ की समजत कोण आहे ते.
 1. काय बनायचं आहे तर समुद्र बना लोकांना घाम फुटायला पाहीजेल, तुमची ऐपत मापण्यासाठी.
 1. माझ्यासोबत बसून वेळ ही रडला एक दिवस म्हणाला मित्रा तू ठीक आहेस,मीच जरा खराब चालू आहे.
 1. मला नाही माहीत मी कोण आहे ते ? कारण मी कोण आहे हे जाणण्याचा लोकांनाही ठेका घेतलाय.
 1. कडवे सत्य, तुम्ही खाली पडून बघा,कोण नाही येणार उठवायला, तुम्ही जरा उडून तरी बघा,सगळे येतील पाडायला.
 2. ज्या दिवशी तुम्ही तुमच्या हसण्याचे मालक स्वतः व्हाल त्यादिवसापासून तुम्हाला कोणीही रडवू नाही शकणार.
 1. मी जरूर बसणार मेहफिल मध्ये पण पिणार नाही,कारण माझे दुःख विसरायला लावेल अशी दारूची लायकी नाही.
 1. निघून गेलेल्या वेळेचा नोकर नको होवूस ,ह्या वेळेचे खर्च आदी चुकते कर.
 1. हजारो स्वप्न तुटतात,तेव्हा कुठे एक सकाळ होते.
 1. विश्वास जितका किमती असतो,धोका तितकाच महाग होत जातो.
 1. आम्ही कोण आहोत, ते फक्त आम्ही स्वतःच जाणतो. माणसे फक्त आमच्या वरती अंदाजच लावू शकतात.
 1. पत्यातील जोकर आणि आपल्या माणसाने दिलेली ठोकर,अगदी बाजी पलटाऊन लावते.
 1. चमक सगळ्यांना नजर येते,अंधार कोणी बघू नाही शकत.
 1. लोक नाराज आहे माझ्या सवयीला, लायकी अजून कमी आहे पण जोरात आहे.
 1. उशीर होउदे लन जरूर काहीतरी बना,कारण की लोक वेळेसोबत काळजी नाही लायकी विचारतात.
 1. जेव्हा थकाल तेव्हा आराम करा, पण हार मानू नका.
 1. जर लोक बदलू शकतात,तर नशीब काय चीज आहे?
 1. प्रत्येक गोष्ट उचलली जाऊ शकते,पडलेल्या विचारशिवाय
 1. सरडा माहोल बघून रंग बदलतो आणि माणूस वेळ बघून रंग बदलतो.
 1. फक्त आनंद शोधा,गरजा कधी संपत नाहीत.
 1. जीवनात पैसा नाही वर्तुणूक चांगली कमवा, कारण स्मशानभूमीत 4 करोड नाही,4 लोक सोडायला येतील.
 1. समुद्राला घमंड होता की तो पूर्ण दुनियेला बुडवू शकतो, इतक्यात एक तेलाचा थेंब येऊन त्याच्यावर तरंगून निघून गेला.
 1. काही परके असे मिळाले,ज्यांनी मला आपले बनवले. काही अप्लिची अशे निघाले,ज्यांनी मला परके बनवले. दोघांचे आभार.
 1. डोळ्यातुम पडणारे पाण्याचे थेंब आणि नजरेतून पडलेली माणसे, कधीही मागे येऊ शकत नाहीत.
 1. आरसा तुटल्या नंतर इकडे तिकडे पसरेल,तर ठीक आहे कारण भेगा जगू नाही देत आणि मरून पण नाही देत.
 1. अपशब्द अशी चिंगारी आहे,जी कानात नाही, सरळ मनात आग पेटवते.
 1. माणसाचा सर्वात मोठा शिक्षक त्याने केलेल्या चुका असतात.
 1. कितीपन प्रेमाने नाते निभवा दखवणारे आपली लायकी दाखवुनच राहतात.
 1. सत्य वाघासारखे आहे, त्याला वाचवण्याची गरज नाही, त्याला मोकळे सोडून द्या, आपलं रक्षण ते स्वतः करेल.
 1. इमानदारी एक असा महाग छंद आहे, जे प्रत्येकाला प्राप्त करणे फार अवघड आहे.
 1. कोणाची निंदा करण्याने हे समजते की,तुमचे चरित्र कसे आहे, ना की त्या व्यक्तीचे.
 1. काही चुकांना माफी देणे हीच सगळ्यात मोठी चूक असते.
 1. फक्त इतके पाहिजे तुझ्याकडून ए जीवनाकी जमिनीवर बसलो तर लोकांनी त्याला मोठेपणा समजले पाहिजे, आपली लायकी नाही.,
 2. डोळ्यात जिंकण्याची स्वप्ने आहेत,असे वाटत आहे की आता जीवनातील प्रत्येक क्षण आपला आहे.
 1. कोण सक्षम आहे आणि कोण सक्षम नाही,हे तर फक्त वेळच ठरवते.
 1. जे काल घडले त्यांना विसरून तरी बघा,जे आज आहे त्यांना जगून तरी बघा,
 2. येणारा वेळ बघा चांगला येतोय की नाही ते.
 1. वय हरले जाते,जेव्हा स्वप्न जिवंत असतात तेव्हा.
 1. जेव्हा तुम्हाला सुख मिळायला लागेल,तेव्हा त्याला विसरू नका ज्याने तुम्हाला सुख दिले.
 1. हृदयात घेऊ नका,जेव्हा तुम्हाला कोणीतरी वाईट म्हणेल तेव्हा, असा कोणता व्यक्ती नाही, ज्याला सगळेजण चांगले म्हणतील.
 1. जीवन तर बेवफा आहे एके दिवशी नाकारेलच, मृत्यू प्रेमिका आहे आपल्या सोबत घेऊन जाईलच.
 1. कोणाच्या पायात पडून मोठे होण्यापेक्षा, आपल्या पायाने चालू काहीतरी मिळवलेले चांगले.
 1. आपल्या आतील बाळाला, सदैव जिवंत ठेवा, मर्यादेपेक्षा जास्त समजदारी, आपल्या आयुष्याचा आनंद नष्ट करते.
 2. अंदाजानुसार कोणालाही मापण्याची चूक करू नका, शांत पाणी आणि थांबलेला दर्या खूप खोल असतो.
 1. किनारा नाही मिळाला तर काही बात नाही,दुसऱ्यांना बुडवून मला तरंगायचे नाही.
 1. सफल लोक कोणते वेगळे काम नाही करत,ते फक्त काम वेगळ्या पद्धतीने करतात
 1. लोकांची इतकी कदर पण नका करू,की ते तुम्हाला मतलबी समजायला लागतील.
 1. वेळ वेळेची गोष्ट आहे,काल जे रंग होते,आज ते बेरंग झालेत.

1 thought on “प्रेरणादायी छोटे विचार – 101 motivation status Marathi”

Leave a Comment