सुविचार मराठी छोटे- 45 Motivational Marathi Suvichar

सुविचार मराठी छोटे-

 1. स्वतःला इतक ही कमजोर नका बनवू की,तुम्हाला कुणाच्यातरी उपकाराची गरज पडेल.
 1. भीती,दुःख,जे ही आहे ते तुमच्या आत आहे,स्वतःच बनवलेल्या पिंजऱ्यातून बाहेर पडा , तुमी एक सिकंदर आहात .
 1. जीवनात तुम्ही कितीवेळा हारला-हे महत्वाचे नाही,कारण तुम्ही जिंकण्यासाठीच जन्माला आला आहात.
 1. पावसाचे थेंब भलेही छोटे असोत,पण त्यांचे सतत बरसत रहान, नदीला पूर आणतात.तसेच आपले छोटे छोटे प्रयत्न पण, जीवनात मोठे परिवर्तन नक्कीच आणतात.
 1. जीवनातील सर्वात मोठा आनंद, ते काम करण्यात आहे,ज्याला लोक म्हणतील, “तू हे करू नाही शकत!”
 1. मी तर तो खेळ नाही खेळत,ज्यात जिंकणे फिक्स असते,कारण जिंकण्याची मज्जा तेव्हा आहे, जेव्हा हारण्याचा धोका असेल.
 1. पाठ सदैव मजबूत असली पाहिजे,कारण की शाबासकी आणि धोका,दोन्ही मागूनच मिळतात.
 1. जीवनात पडणे पण ही चांगले असत, आपल्या लायकीचा अंदाज येतो, मदतीचा हाथ द्यायला आलेले, तेव्हा आपलं कोण आहे हे समजते.
 1. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या समस्या व संघर्षाचे कारण दुसऱ्याना मानतो, तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या समस्या व संघर्षला हरवू नाही शकत.
 1. जेव्हा लोक तुमच्याशी वेगळे वागायला चालू करतात,तेव्हा समजायचं की, आपण योग्य मार्गावर आहोत ते.
 1. त्याठिकाणी प्रत्येकवेळी शांत रहा, जिथे स्वतःची लायकी नसणारे लोक, दुसऱ्याची लायकी काढतात.
 2. जगाची कोणतीही कठीण गोष्ट तुमच्या धाडसापेक्षा मोठी नाही.
 1. जेव्हा एखादे काम करताना तुम्हाला भीती वाटेल, तेव्हा हा संकेत आहे असे समजा की,तुमचे ते काम बहादुरीचे आहे
 1. जीवनात समस्या कितीपन असुदेत,कधीही नाराज होऊ नका कारण ऊन कितीही कडक असो,तरी ते समुद्राला सुखवु शकत नाही.
 1. रागाच्या वेळी थोडे थांबा, आणि चुकीच्या वेळी माफी मागा, जीवनातील सगळ्या समस्या नष्ट होतील.
 1. जोपर्यंत शिक्षणाचा अर्थ फक्त नोकरी मिळवणे असेल, तोपर्यंत समाजात नोकरच जन्माला येतील,मालक नाही.
 1. लाखो समस्या आल्या तरी त्यांना पाहीन,पडून परत उठिण आणि चालत राहीन.
 1. कोणाच्या पाया पडून सफल होण्यापेक्षा, आपल्या पायाने चालून काहीतरी बनणे,कधीही चांगले.
 1. जर सफल व्हायचं आहे मित्रा, तर कधी समस्यांवर रडायचं नाही,यश दूर आहे म्हणून घाबरायचं नाही,कारण की नदी कधीच विचारत नाही की;समुद्र किती लांब आहे ते ??
 1. टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय दगडाला देवपण येत नाही,तसेच आयुष्यात संघर्षच्या विना,चांगले दिवस नाही येत.
 1. छत्री व मेंदू तेव्हा काम करतो, जेव्हा ते उघडे असतात,बंद झाल्यानंतर दोनीही ओझे बनतात.
 2. एक ना एक दिवस यश मिळवूनच राहीन,
 1. समस्या विष तरी नाही आहेत,जे की ते पिऊन मरु.
 1. मैदानात हरलेला माणूस,परत जिंकू शकतो ,पण मनातून हरलेला माणूस,कधीही जिंकू नाही शकत.
 1. पाण्यात पडल्याने कोणाचा मृत्यू नाही होत, मृत्यू तर तेव्हा होतो जेव्हा पोहता नाही येत,
 1. परिस्थिती कधी समस्या नाही बनत समस्या तेव्हा होते,जेव्हा आपल्याला त्याच्याबरोबर लढता नाही येत
 1. असे म्हणतात की कबर मध्ये शांततेची झोप लागते,विचित्र गोष्ट ही आहे की,ही गोष्ट जिवंत लोकांनी सांगितली.
 1. जगातील माणसे खूप जलीम आहेत,ते तुमचे दुःख,रडत-रडत विचारतील आणि हसत-हसत बाकीच्या लोकांना जाऊन सांगतील.
 1. जमिनीवर बसून काय आकाश बघायचाय,पंखांना उघडा, कारण जग फक्त घेतलेली झेप पाहते.
 1. टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय दगडाला देवपण येत नाही, तसेच आयुष्यात संघर्षच्या विना,चांगले दिवस नाही येत.
 1. ना काही समस्या,ना काही संकट,मग मज्जा काय आहे जगण्यात ? मोठंमोठे तुफान थांबतात,जेव्हा आग लागते हृदयात.
 1. जो व्यक्ती आपल्या चुकीला,स्वतः लढतो, त्याला कोणीही हरवू शकत नाही.
 1. जीवणातण जे व मिळवायचे आहे,त्याला वेळेवर मिळवा, कारण,आयुष्य मोके कमी आणि धोके जास्त देते. जिंकण्याची खरी मजा तेव्हा येते जेव्हा,
 2. सगळी तुमच्या हरण्याची वाट पहात असतात.
 1. काहीतरी वेगळं करायचं आहे,तर गर्दीतून वेगळे चालायला शिका, गर्दी धाडस देते,पण ओळख हिसकावून घेते.
 1. आता तर ह्या गरुडाची खरी झेप बाकी आहे, आता तर या पक्ष्याची परीक्षा बाकी आहे,आता तर मी समुद्राला मागे टाकले आहे, अजून पूर्ण आकाश बाकी आहे.
 1. चुकीच्या पासवर्ड ने छोटा असलेला,मोबाईल चा लॉक नाही खुलत,तर चुकीच्या पद्धतीने जीवन जगण्याने, स्वर्गाचे दार तरी कसे उघडे होईल.
 1. जगातील सगळ्यात जास्त स्वप्ने,ह्या गोष्टींवरून तुटतात की,
 1. “लोग काय म्हणतील”.स्वप्नांना मिळवण्यासाठी समजदार नाही, तर वेडे व्हावे लागते.
 1. जीवनात जर वाईट वेळ नाही आला तर, आपल्यात दडलेले परके आणि परक्यात दडलेल्या अपल्यांचाकधी समजत नाहीत.
 2. जर तुम्ही बरोबर असाल, तर कधी स्वतःला सिद्ध करण्याची चुकी नका करू.फक्त खरे रहा,कबुली वेळ देईलच
 1. ऐका,विश्वास ठेवू नका परक्यांवर, करण तुम्हाला चालायचे आहे, तुमच्या पायांवर.
 1. वाईट वेळ जगाची सगळ्यात मोठी जादूगार आहे, जे एक क्षणात तुमच्या भोवतीच्या लोकांचा मुखवटा उतरवते.
 1. सगळ्यात मोठा रोग, काय म्हणतील लोक.
 1. उठा,जागे व्हा, चाला आणि तोपर्यंत थांबू नका, जोपर्यंत लक्ष्य प्राप्त नाही होत


check at amazon

Leave a Comment